Ümumi uzunluq:

275 mm

Küt tərəfinin qalınlığı:

2,2-2,5 mm

Poladın markası:

95х18

Ülgücün bərkliyi:

58-60 HRC

Ülgücün eni:

26-30 mm

Ülgücün uzunluğu:

145 mm

Qulpun uzunluğu:

130 mm

Qulpun materialı:

Fındıq - Vələs

Mağaza: Yaban Store

Ov bıçağı BIZON - 1000000024739

120 AZN

Ov bıçağı BIZON - 1000000024739