Ümumi uzunluq:

320-330 мм

Küt tərəfinin qalınlığı:

5 - 6 mm

Poladın markası:

95х18

Ülgücün eni:

55 mm

Ülgücün uzunluğu:

320-330 mm

Qulpun uzunluğu:

125-130 мм

Qulpun materialı:

Venqe, с. m.

Mağaza: Yaban Store

Ov bıçağı Böyük MACETA - 1000000024012

300 AZN

Ov bıçağı Böyük  MACETA - 1000000024012