İstehsalçı:

Enzo Havlubel

Material:

Pambıq

İstehsalçı ölkə:

Azərbaycan

Təsvir

«Bakı Tekstil Fabriki» 1939-ci ildə Bаkı şəhərində fəаliyyətə bаşlаmışdır. Sоvеtlər Birliyinin yеni qurulduğu dövrdə nəinki ölkəmizdə, bütün Qаfqаz bölgəsində tохuculuq sаhəsində ilk fаbrikа оlаn «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin yаrаdılmаsındа əsаs məqsəd Sоvеt dövlətinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının zəngin sərvətlərindən biri оlаn pаmbıq istеhsаlı və оnun məhsullаrınа оlаn təlаbаtı idi. 1991-ci ildə Sоvеtlər birliyi dаğıldıqdаn sоnrа «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-də ciddi dəyişikliklər bаş vеrdi və müəssisə plаnlı Sоvеt iqtisаdiyyаtı prinsiplərindən uzаqlаşаrаq öz fəаliyyətini dünyа stаndаrtlаrı və qlоbаl bаzаr prinsipləri üzərində yеnidən qurdu. Bugün müəssisəyə Аlmаniyа, İtаliyа, Hollandiya, Yаpоniyа və Türkiyədən ən sоn xammal və tехnоlоgiyаlаr tətbiq оlunmаqlа yanaşı müаsir təcrübəyə mаlik xarici mütəхəssislərdə cəlb оlunur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə və təhlükəsizlik göstəricilərinə mаlik dünyа və аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun 5000-dən çох çеşidli müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl оlunur, еyni zаmаndа müхtəlif təyinаtlı dövlət və şirkət şifаrişləri həyаtа kеçirilir.

«Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin istehsal profilinə daxildir:

Xüsusi təyinatlı geyimlər
Promo geyimlər
Məktəbli geyimi
Tibbi geyim
Idman geyimi
Alt geyim
Corab
Digər geyimlər

Missiyamız: Keyfiyyəti yaradan efektlərə sahib yeni nəsil parçalarla, gündəlik və kooporativ tələbata uyğun məhsullar hazırlayıb, gedişatın bütün mərhələlərində mükəmməlliyi hədəfləyən, “yüksək keyfiyyət, əla qiymət” qaydasına önəm verən və bu istiqamətdə sistemli şəkildə daha da böyüyən bir tekstil firması olmaqdır.

Vizyonumuz: Ölkə iqdisadiyyatına tövhə vermək və inkişafını gücləndirmək üçün, 2023-cü ildə Qafqazın ən böyük, ən uğurlu və ən dəyərli tekstil fabriki olmaqdır.

Mağaza: Baki Tekstil Fabriki

Alt paltarlar Enzo Havlubel 2382

3 AZN

Alt paltarlar Enzo Havlubel 2382

Həmçinin axtarılır :

online kisi alt paltar sifarisi

online kisi alt paltar sifaris

online kisi alt paltar sifarish

online kisi alt paltar alisi

online kisi alt paltar alish

online kisi alt paltar satisi

online kisi alt paltar satis

online kisi alt paltar satish

online kisi alt paltar almaq

online kisi alt paltar baku

online kisi alt paltar baki

online kisi alt paltar bakida

online kisi alt paltar qiymeti

online kisi alt paltar qiymet

online kisi alt paltar magazasi

online kisi alt paltar magaza

online kisi alt paltar dukanlari

online kisi alt paltar dukkanlari

online kisi alt paltar magazalari

online kisi alt paltar maqazinleri

onlayn kisi alt paltar sifarisi

onlayn kisi alt paltar sifaris

onlayn kisi alt paltar sifarish

onlayn kisi alt paltar alisi

onlayn kisi alt paltar alish

onlayn kisi alt paltar satisi

onlayn kisi alt paltar satis

onlayn kisi alt paltar satish

onlayn kisi alt paltar almaq

onlayn kisi alt paltar baku

onlayn kisi alt paltar baki

onlayn kisi alt paltar bakida

onlayn kisi alt paltar qiymeti

onlayn kisi alt paltar qiymet

onlayn kisi alt paltar magazasi

onlayn kisi alt paltar magaza

onlayn kisi alt paltar dukanlari

onlayn kisi alt paltar dukkanlari

onlayn kisi alt paltar magazalari

onlayn kisi alt paltar maqazinleri

serfeli kisi alt paltar sifarisi

serfeli kisi alt paltar sifaris

serfeli kisi alt paltar sifarish

serfeli kisi alt paltar alisi

serfeli kisi alt paltar alish

serfeli kisi alt paltar satisi

serfeli kisi alt paltar satis

serfeli kisi alt paltar satish

serfeli kisi alt paltar almaq

serfeli kisi alt paltar baku

serfeli kisi alt paltar baki

serfeli kisi alt paltar bakida

serfeli kisi alt paltar qiymeti

serfeli kisi alt paltar qiymet

serfeli kisi alt paltar magazasi

serfeli kisi alt paltar magaza

serfeli kisi alt paltar dukanlari

serfeli kisi alt paltar dukkanlari

serfeli kisi alt paltar magazalari

serfeli kisi alt paltar maqazinleri

bakida kisi alt paltar sifarisi

bakida kisi alt paltar sifaris

bakida kisi alt paltar sifarish

bakida kisi alt paltar alisi

bakida kisi alt paltar alish

bakida kisi alt paltar satisi

bakida kisi alt paltar satis

bakida kisi alt paltar satish

bakida kisi alt paltar almaq

bakida kisi alt paltar baku

bakida kisi alt paltar baki

bakida kisi alt paltar bakida

bakida kisi alt paltar qiymeti

bakida kisi alt paltar qiymet

bakida kisi alt paltar magazasi

bakida kisi alt paltar magaza

bakida kisi alt paltar dukanlari

bakida kisi alt paltar dukkanlari

bakida kisi alt paltar magazalari

bakida kisi alt paltar maqazinleri

yeni kisi alt paltar sifarisi

yeni kisi alt paltar sifaris

yeni kisi alt paltar sifarish

yeni kisi alt paltar alisi

yeni kisi alt paltar alish

yeni kisi alt paltar satisi

yeni kisi alt paltar satis

yeni kisi alt paltar satish

yeni kisi alt paltar almaq

yeni kisi alt paltar baku

yeni kisi alt paltar baki

yeni kisi alt paltar bakida

yeni kisi alt paltar qiymeti

yeni kisi alt paltar qiymet

yeni kisi alt paltar magazasi

yeni kisi alt paltar magaza

yeni kisi alt paltar dukanlari

yeni kisi alt paltar dukkanlari

yeni kisi alt paltar magazalari

yeni kisi alt paltar maqazinleri

kişi

kişi geyimi

alt paltarlar

paltar

geyim

alt paltar

kişi geyimi

kisi

kisi geyimi