İstehsalçı:

Betex

Material:

Pambıq

İstehsalçı ölkə:

Azərbaycan

Təsvir

«Bakı Tekstil Fabriki» 1939-ci ildə Bаkı şəhərində fəаliyyətə bаşlаmışdır. Sоvеtlər Birliyinin yеni qurulduğu dövrdə nəinki ölkəmizdə, bütün Qаfqаz bölgəsində tохuculuq sаhəsində ilk fаbrikа оlаn «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin yаrаdılmаsındа əsаs məqsəd Sоvеt dövlətinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının zəngin sərvətlərindən biri оlаn pаmbıq istеhsаlı və оnun məhsullаrınа оlаn təlаbаtı idi. 1991-ci ildə Sоvеtlər birliyi dаğıldıqdаn sоnrа «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-də ciddi dəyişikliklər bаş vеrdi və müəssisə plаnlı Sоvеt iqtisаdiyyаtı prinsiplərindən uzаqlаşаrаq öz fəаliyyətini dünyа stаndаrtlаrı və qlоbаl bаzаr prinsipləri üzərində yеnidən qurdu. Bugün müəssisəyə Аlmаniyа, İtаliyа, Hollandiya, Yаpоniyа və Türkiyədən ən sоn xammal və tехnоlоgiyаlаr tətbiq оlunmаqlа yanaşı müаsir təcrübəyə mаlik xarici mütəхəssislərdə cəlb оlunur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə və təhlükəsizlik göstəricilərinə mаlik dünyа və аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun 5000-dən çох çеşidli müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl оlunur, еyni zаmаndа müхtəlif təyinаtlı dövlət və şirkət şifаrişləri həyаtа kеçirilir.

«Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin istehsal profilinə daxildir:

Xüsusi təyinatlı geyimlər
Promo geyimlər
Məktəbli geyimi
Tibbi geyim
Idman geyimi
Alt geyim
Corab
Digər geyimlər

Missiyamız: Keyfiyyəti yaradan efektlərə sahib yeni nəsil parçalarla, gündəlik və kooporativ tələbata uyğun məhsullar hazırlayıb, gedişatın bütün mərhələlərində mükəmməlliyi hədəfləyən, “yüksək keyfiyyət, əla qiymət” qaydasına önəm verən və bu istiqamətdə sistemli şəkildə daha da böyüyən bir tekstil firması olmaqdır.

Vizyonumuz: Ölkə iqdisadiyyatına tövhə vermək və inkişafını gücləndirmək üçün, 2023-cü ildə Qafqazın ən böyük, ən uğurlu və ən dəyərli tekstil fabriki olmaqdır.

Mağaza: Baki Tekstil Fabriki

Xüsusi gödəkcə Betex 2430

45 AZN

Xüsusi gödəkcə Betex 2430

Həmçinin axtarılır :

online xususi godekce sifarisi

online xususi godekce sifaris

online xususi godekce sifarish

online xususi godekce alisi

online xususi godekce alish

online xususi godekce satisi

online xususi godekce satis

online xususi godekce satish

online xususi godekce almaq

online xususi godekce baku

online xususi godekce baki

online xususi godekce bakida

online xususi godekce qiymeti

online xususi godekce qiymet

online xususi godekce magazasi

online xususi godekce magaza

online xususi godekce dukanlari

online xususi godekce dukkanlari

online xususi godekce magazalari

online xususi godekce maqazinleri

onlayn xususi godekce sifarisi

onlayn xususi godekce sifaris

onlayn xususi godekce sifarish

onlayn xususi godekce alisi

onlayn xususi godekce alish

onlayn xususi godekce satisi

onlayn xususi godekce satis

onlayn xususi godekce satish

onlayn xususi godekce almaq

onlayn xususi godekce baku

onlayn xususi godekce baki

onlayn xususi godekce bakida

onlayn xususi godekce qiymeti

onlayn xususi godekce qiymet

onlayn xususi godekce magazasi

onlayn xususi godekce magaza

onlayn xususi godekce dukanlari

onlayn xususi godekce dukkanlari

onlayn xususi godekce magazalari

onlayn xususi godekce maqazinleri

serfeli xususi godekce sifarisi

serfeli xususi godekce sifaris

serfeli xususi godekce sifarish

serfeli xususi godekce alisi

serfeli xususi godekce alish

serfeli xususi godekce satisi

serfeli xususi godekce satis

serfeli xususi godekce satish

serfeli xususi godekce almaq

serfeli xususi godekce baku

serfeli xususi godekce baki

serfeli xususi godekce bakida

serfeli xususi godekce qiymeti

serfeli xususi godekce qiymet

serfeli xususi godekce magazasi

serfeli xususi godekce magaza

serfeli xususi godekce dukanlari

serfeli xususi godekce dukkanlari

serfeli xususi godekce magazalari

serfeli xususi godekce maqazinleri

bakida xususi godekce sifarisi

bakida xususi godekce sifaris

bakida xususi godekce sifarish

bakida xususi godekce alisi

bakida xususi godekce alish

bakida xususi godekce satisi

bakida xususi godekce satis

bakida xususi godekce satish

bakida xususi godekce almaq

bakida xususi godekce baku

bakida xususi godekce baki

bakida xususi godekce bakida

bakida xususi godekce qiymeti

bakida xususi godekce qiymet

bakida xususi godekce magazasi

bakida xususi godekce magaza

bakida xususi godekce dukanlari

bakida xususi godekce dukkanlari

bakida xususi godekce magazalari

bakida xususi godekce maqazinleri

yeni xususi godekce sifarisi

yeni xususi godekce sifaris

yeni xususi godekce sifarish

yeni xususi godekce alisi

yeni xususi godekce alish

yeni xususi godekce satisi

yeni xususi godekce satis

yeni xususi godekce satish

yeni xususi godekce almaq

yeni xususi godekce baku

yeni xususi godekce baki

yeni xususi godekce bakida

yeni xususi godekce qiymeti

yeni xususi godekce qiymet

yeni xususi godekce magazasi

yeni xususi godekce magaza

yeni xususi godekce dukanlari

yeni xususi godekce dukkanlari

yeni xususi godekce magazalari

yeni xususi godekce maqazinleri