İstehsalçı:

Betex

Material:

Pambıq

İstehsalçı ölkə:

Azərbaycan

Təsvir

«Bakı Tekstil Fabriki» 1939-ci ildə Bаkı şəhərində fəаliyyətə bаşlаmışdır. Sоvеtlər Birliyinin yеni qurulduğu dövrdə nəinki ölkəmizdə, bütün Qаfqаz bölgəsində tохuculuq sаhəsində ilk fаbrikа оlаn «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin yаrаdılmаsındа əsаs məqsəd Sоvеt dövlətinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının zəngin sərvətlərindən biri оlаn pаmbıq istеhsаlı və оnun məhsullаrınа оlаn təlаbаtı idi. 1991-ci ildə Sоvеtlər birliyi dаğıldıqdаn sоnrа «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-də ciddi dəyişikliklər bаş vеrdi və müəssisə plаnlı Sоvеt iqtisаdiyyаtı prinsiplərindən uzаqlаşаrаq öz fəаliyyətini dünyа stаndаrtlаrı və qlоbаl bаzаr prinsipləri üzərində yеnidən qurdu. Bugün müəssisəyə Аlmаniyа, İtаliyа, Hollandiya, Yаpоniyа və Türkiyədən ən sоn xammal və tехnоlоgiyаlаr tətbiq оlunmаqlа yanaşı müаsir təcrübəyə mаlik xarici mütəхəssislərdə cəlb оlunur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə və təhlükəsizlik göstəricilərinə mаlik dünyа və аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun 5000-dən çох çеşidli müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl оlunur, еyni zаmаndа müхtəlif təyinаtlı dövlət və şirkət şifаrişləri həyаtа kеçirilir.

«Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin istehsal profilinə daxildir:

Xüsusi təyinatlı geyimlər
Promo geyimlər
Məktəbli geyimi
Tibbi geyim
Idman geyimi
Alt geyim
Corab
Digər geyimlər

Missiyamız: Keyfiyyəti yaradan efektlərə sahib yeni nəsil parçalarla, gündəlik və kooporativ tələbata uyğun məhsullar hazırlayıb, gedişatın bütün mərhələlərində mükəmməlliyi hədəfləyən, “yüksək keyfiyyət, əla qiymət” qaydasına önəm verən və bu istiqamətdə sistemli şəkildə daha da böyüyən bir tekstil firması olmaqdır.

Vizyonumuz: Ölkə iqdisadiyyatına tövhə vermək və inkişafını gücləndirmək üçün, 2023-cü ildə Qafqazın ən böyük, ən uğurlu və ən dəyərli tekstil fabriki olmaqdır.

Mağaza: Baki Tekstil Fabriki

İşçi kombinezon Betex 2437

35 AZN

İşçi kombinezon Betex 2437

Həmçinin axtarılır :

online isci kombinezon sifarisi

online isci kombinezon sifaris

online isci kombinezon sifarish

online isci kombinezon alisi

online isci kombinezon alish

online isci kombinezon satisi

online isci kombinezon satis

online isci kombinezon satish

online isci kombinezon almaq

online isci kombinezon baku

online isci kombinezon baki

online isci kombinezon bakida

online isci kombinezon qiymeti

online isci kombinezon qiymet

online isci kombinezon magazasi

online isci kombinezon magaza

online isci kombinezon dukanlari

online isci kombinezon dukkanlari

online isci kombinezon magazalari

online isci kombinezon maqazinleri

onlayn isci kombinezon sifarisi

onlayn isci kombinezon sifaris

onlayn isci kombinezon sifarish

onlayn isci kombinezon alisi

onlayn isci kombinezon alish

onlayn isci kombinezon satisi

onlayn isci kombinezon satis

onlayn isci kombinezon satish

onlayn isci kombinezon almaq

onlayn isci kombinezon baku

onlayn isci kombinezon baki

onlayn isci kombinezon bakida

onlayn isci kombinezon qiymeti

onlayn isci kombinezon qiymet

onlayn isci kombinezon magazasi

onlayn isci kombinezon magaza

onlayn isci kombinezon dukanlari

onlayn isci kombinezon dukkanlari

onlayn isci kombinezon magazalari

onlayn isci kombinezon maqazinleri

serfeli isci kombinezon sifarisi

serfeli isci kombinezon sifaris

serfeli isci kombinezon sifarish

serfeli isci kombinezon alisi

serfeli isci kombinezon alish

serfeli isci kombinezon satisi

serfeli isci kombinezon satis

serfeli isci kombinezon satish

serfeli isci kombinezon almaq

serfeli isci kombinezon baku

serfeli isci kombinezon baki

serfeli isci kombinezon bakida

serfeli isci kombinezon qiymeti

serfeli isci kombinezon qiymet

serfeli isci kombinezon magazasi

serfeli isci kombinezon magaza

serfeli isci kombinezon dukanlari

serfeli isci kombinezon dukkanlari

serfeli isci kombinezon magazalari

serfeli isci kombinezon maqazinleri

bakida isci kombinezon sifarisi

bakida isci kombinezon sifaris

bakida isci kombinezon sifarish

bakida isci kombinezon alisi

bakida isci kombinezon alish

bakida isci kombinezon satisi

bakida isci kombinezon satis

bakida isci kombinezon satish

bakida isci kombinezon almaq

bakida isci kombinezon baku

bakida isci kombinezon baki

bakida isci kombinezon bakida

bakida isci kombinezon qiymeti

bakida isci kombinezon qiymet

bakida isci kombinezon magazasi

bakida isci kombinezon magaza

bakida isci kombinezon dukanlari

bakida isci kombinezon dukkanlari

bakida isci kombinezon magazalari

bakida isci kombinezon maqazinleri

yeni isci kombinezon sifarisi

yeni isci kombinezon sifaris

yeni isci kombinezon sifarish

yeni isci kombinezon alisi

yeni isci kombinezon alish

yeni isci kombinezon satisi

yeni isci kombinezon satis

yeni isci kombinezon satish

yeni isci kombinezon almaq

yeni isci kombinezon baku

yeni isci kombinezon baki

yeni isci kombinezon bakida

yeni isci kombinezon qiymeti

yeni isci kombinezon qiymet

yeni isci kombinezon magazasi

yeni isci kombinezon magaza

yeni isci kombinezon dukanlari

yeni isci kombinezon dukkanlari

yeni isci kombinezon magazalari

yeni isci kombinezon maqazinleri