İstehsalçı:

9 wishes

İstehsalçı:

Betex

Material:

Pambıq

İstehsalçı ölkə:

Azərbaycan

Təsvir

«Bakı Tekstil Fabriki» 1939-ci ildə Bаkı şəhərində fəаliyyətə bаşlаmışdır. Sоvеtlər Birliyinin yеni qurulduğu dövrdə nəinki ölkəmizdə, bütün Qаfqаz bölgəsində tохuculuq sаhəsində ilk fаbrikа оlаn «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin yаrаdılmаsındа əsаs məqsəd Sоvеt dövlətinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının zəngin sərvətlərindən biri оlаn pаmbıq istеhsаlı və оnun məhsullаrınа оlаn təlаbаtı idi. 1991-ci ildə Sоvеtlər birliyi dаğıldıqdаn sоnrа «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-də ciddi dəyişikliklər bаş vеrdi və müəssisə plаnlı Sоvеt iqtisаdiyyаtı prinsiplərindən uzаqlаşаrаq öz fəаliyyətini dünyа stаndаrtlаrı və qlоbаl bаzаr prinsipləri üzərində yеnidən qurdu. Bugün müəssisəyə Аlmаniyа, İtаliyа, Hollandiya, Yаpоniyа və Türkiyədən ən sоn xammal və tехnоlоgiyаlаr tətbiq оlunmаqlа yanaşı müаsir təcrübəyə mаlik xarici mütəхəssislərdə cəlb оlunur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə və təhlükəsizlik göstəricilərinə mаlik dünyа və аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun 5000-dən çох çеşidli müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl оlunur, еyni zаmаndа müхtəlif təyinаtlı dövlət və şirkət şifаrişləri həyаtа kеçirilir.

«Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin istehsal profilinə daxildir:

Xüsusi təyinatlı geyimlər
Promo geyimlər
Məktəbli geyimi
Tibbi geyim
Idman geyimi
Alt geyim
Corab
Digər geyimlər

Missiyamız: Keyfiyyəti yaradan efektlərə sahib yeni nəsil parçalarla, gündəlik və kooporativ tələbata uyğun məhsullar hazırlayıb, gedişatın bütün mərhələlərində mükəmməlliyi hədəfləyən, “yüksək keyfiyyət, əla qiymət” qaydasına önəm verən və bu istiqamətdə sistemli şəkildə daha da böyüyən bir tekstil firması olmaqdır.

Vizyonumuz: Ölkə iqdisadiyyatına tövhə vermək və inkişafını gücləndirmək üçün, 2023-cü ildə Qafqazın ən böyük, ən uğurlu və ən dəyərli tekstil fabriki olmaqdır.

Mağaza: Baki Tekstil Fabriki

Xüsusi jilet Betex 2440

15 AZN

Xüsusi jilet Betex 2440

Mağazanın digər məhsulları

Həmçinin axtarılır :

online xususi jileter sifarisi

online xususi jileter sifaris

online xususi jileter sifarish

online xususi jileter alisi

online xususi jileter alish

online xususi jileter satisi

online xususi jileter satis

online xususi jileter satish

online xususi jileter almaq

online xususi jileter baku

online xususi jileter baki

online xususi jileter bakida

online xususi jileter qiymeti

online xususi jileter qiymet

online xususi jileter magazasi

online xususi jileter magaza

online xususi jileter dukanlari

online xususi jileter dukkanlari

online xususi jileter magazalari

online xususi jileter maqazinleri

onlayn xususi jileter sifarisi

onlayn xususi jileter sifaris

onlayn xususi jileter sifarish

onlayn xususi jileter alisi

onlayn xususi jileter alish

onlayn xususi jileter satisi

onlayn xususi jileter satis

onlayn xususi jileter satish

onlayn xususi jileter almaq

onlayn xususi jileter baku

onlayn xususi jileter baki

onlayn xususi jileter bakida

onlayn xususi jileter qiymeti

onlayn xususi jileter qiymet

onlayn xususi jileter magazasi

onlayn xususi jileter magaza

onlayn xususi jileter dukanlari

onlayn xususi jileter dukkanlari

onlayn xususi jileter magazalari

onlayn xususi jileter maqazinleri

serfeli xususi jileter sifarisi

serfeli xususi jileter sifaris

serfeli xususi jileter sifarish

serfeli xususi jileter alisi

serfeli xususi jileter alish

serfeli xususi jileter satisi

serfeli xususi jileter satis

serfeli xususi jileter satish

serfeli xususi jileter almaq

serfeli xususi jileter baku

serfeli xususi jileter baki

serfeli xususi jileter bakida

serfeli xususi jileter qiymeti

serfeli xususi jileter qiymet

serfeli xususi jileter magazasi

serfeli xususi jileter magaza

serfeli xususi jileter dukanlari

serfeli xususi jileter dukkanlari

serfeli xususi jileter magazalari

serfeli xususi jileter maqazinleri

bakida xususi jileter sifarisi

bakida xususi jileter sifaris

bakida xususi jileter sifarish

bakida xususi jileter alisi

bakida xususi jileter alish

bakida xususi jileter satisi

bakida xususi jileter satis

bakida xususi jileter satish

bakida xususi jileter almaq

bakida xususi jileter baku

bakida xususi jileter baki

bakida xususi jileter bakida

bakida xususi jileter qiymeti

bakida xususi jileter qiymet

bakida xususi jileter magazasi

bakida xususi jileter magaza

bakida xususi jileter dukanlari

bakida xususi jileter dukkanlari

bakida xususi jileter magazalari

bakida xususi jileter maqazinleri

yeni xususi jileter sifarisi

yeni xususi jileter sifaris

yeni xususi jileter sifarish

yeni xususi jileter alisi

yeni xususi jileter alish

yeni xususi jileter satisi

yeni xususi jileter satis

yeni xususi jileter satish

yeni xususi jileter almaq

yeni xususi jileter baku

yeni xususi jileter baki

yeni xususi jileter bakida

yeni xususi jileter qiymeti

yeni xususi jileter qiymet

yeni xususi jileter magazasi

yeni xususi jileter magaza

yeni xususi jileter dukanlari

yeni xususi jileter dukkanlari

yeni xususi jileter magazalari

yeni xususi jileter maqazinleri