İstehsalçı:

Betex

Növ:

Xidmət sahəsi ücüm geyim

Material:

Pambıq

İstehsalçı ölkə:

Azərbaycan

Təsvir

«Bakı Tekstil Fabriki» 1939-ci ildə Bаkı şəhərində fəаliyyətə bаşlаmışdır. Sоvеtlər Birliyinin yеni qurulduğu dövrdə nəinki ölkəmizdə, bütün Qаfqаz bölgəsində tохuculuq sаhəsində ilk fаbrikа оlаn «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin yаrаdılmаsındа əsаs məqsəd Sоvеt dövlətinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının zəngin sərvətlərindən biri оlаn pаmbıq istеhsаlı və оnun məhsullаrınа оlаn təlаbаtı idi. 1991-ci ildə Sоvеtlər birliyi dаğıldıqdаn sоnrа «Bakı Tekstil Fabriki» MMC-də ciddi dəyişikliklər bаş vеrdi və müəssisə plаnlı Sоvеt iqtisаdiyyаtı prinsiplərindən uzаqlаşаrаq öz fəаliyyətini dünyа stаndаrtlаrı və qlоbаl bаzаr prinsipləri üzərində yеnidən qurdu. Bugün müəssisəyə Аlmаniyа, İtаliyа, Hollandiya, Yаpоniyа və Türkiyədən ən sоn xammal və tехnоlоgiyаlаr tətbiq оlunmаqlа yanaşı müаsir təcrübəyə mаlik xarici mütəхəssislərdə cəlb оlunur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə və təhlükəsizlik göstəricilərinə mаlik dünyа və аvrоpа stаndаrtlаrınа uyğun 5000-dən çох çеşidli müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl оlunur, еyni zаmаndа müхtəlif təyinаtlı dövlət və şirkət şifаrişləri həyаtа kеçirilir.

«Bakı Tekstil Fabriki» MMC-nin istehsal profilinə daxildir:

Xüsusi təyinatlı geyimlər
Promo geyimlər
Məktəbli geyimi
Tibbi geyim
Idman geyimi
Alt geyim
Corab
Digər geyimlər

Missiyamız: Keyfiyyəti yaradan efektlərə sahib yeni nəsil parçalarla, gündəlik və kooporativ tələbata uyğun məhsullar hazırlayıb, gedişatın bütün mərhələlərində mükəmməlliyi hədəfləyən, “yüksək keyfiyyət, əla qiymət” qaydasına önəm verən və bu istiqamətdə sistemli şəkildə daha da böyüyən bir tekstil firması olmaqdır.

Vizyonumuz: Ölkə iqdisadiyyatına tövhə vermək və inkişafını gücləndirmək üçün, 2023-cü ildə Qafqazın ən böyük, ən uğurlu və ən dəyərli tekstil fabriki olmaqdır.

Mağaza: Baki Tekstil Fabriki

Xidmət sahəsi ücüm geyim Betex 2443

40 AZN

 Xidmət sahəsi ücüm geyim Betex 2443

Həmçinin axtarılır :

online xidmet sahesi ucun geyim sifarisi

online xidmet sahesi ucun geyim sifaris

online xidmet sahesi ucun geyim sifarish

online xidmet sahesi ucun geyim alisi

online xidmet sahesi ucun geyim alish

online xidmet sahesi ucun geyim satisi

online xidmet sahesi ucun geyim satis

online xidmet sahesi ucun geyim satish

online xidmet sahesi ucun geyim almaq

online xidmet sahesi ucun geyim baku

online xidmet sahesi ucun geyim baki

online xidmet sahesi ucun geyim bakida

online xidmet sahesi ucun geyim qiymeti

online xidmet sahesi ucun geyim qiymet

online xidmet sahesi ucun geyim magazasi

online xidmet sahesi ucun geyim magaza

online xidmet sahesi ucun geyim dukanlari

online xidmet sahesi ucun geyim dukkanlari

online xidmet sahesi ucun geyim magazalari

online xidmet sahesi ucun geyim maqazinleri

onlayn xidmet sahesi ucun geyim sifarisi

onlayn xidmet sahesi ucun geyim sifaris

onlayn xidmet sahesi ucun geyim sifarish

onlayn xidmet sahesi ucun geyim alisi

onlayn xidmet sahesi ucun geyim alish

onlayn xidmet sahesi ucun geyim satisi

onlayn xidmet sahesi ucun geyim satis

onlayn xidmet sahesi ucun geyim satish

onlayn xidmet sahesi ucun geyim almaq

onlayn xidmet sahesi ucun geyim baku

onlayn xidmet sahesi ucun geyim baki

onlayn xidmet sahesi ucun geyim bakida

onlayn xidmet sahesi ucun geyim qiymeti

onlayn xidmet sahesi ucun geyim qiymet

onlayn xidmet sahesi ucun geyim magazasi

onlayn xidmet sahesi ucun geyim magaza

onlayn xidmet sahesi ucun geyim dukanlari

onlayn xidmet sahesi ucun geyim dukkanlari

onlayn xidmet sahesi ucun geyim magazalari

onlayn xidmet sahesi ucun geyim maqazinleri

serfeli xidmet sahesi ucun geyim sifarisi

serfeli xidmet sahesi ucun geyim sifaris

serfeli xidmet sahesi ucun geyim sifarish

serfeli xidmet sahesi ucun geyim alisi

serfeli xidmet sahesi ucun geyim alish

serfeli xidmet sahesi ucun geyim satisi

serfeli xidmet sahesi ucun geyim satis

serfeli xidmet sahesi ucun geyim satish

serfeli xidmet sahesi ucun geyim almaq

serfeli xidmet sahesi ucun geyim baku

serfeli xidmet sahesi ucun geyim baki

serfeli xidmet sahesi ucun geyim bakida

serfeli xidmet sahesi ucun geyim qiymeti

serfeli xidmet sahesi ucun geyim qiymet

serfeli xidmet sahesi ucun geyim magazasi

serfeli xidmet sahesi ucun geyim magaza

serfeli xidmet sahesi ucun geyim dukanlari

serfeli xidmet sahesi ucun geyim dukkanlari

serfeli xidmet sahesi ucun geyim magazalari

serfeli xidmet sahesi ucun geyim maqazinleri

bakida xidmet sahesi ucun geyim sifarisi

bakida xidmet sahesi ucun geyim sifaris

bakida xidmet sahesi ucun geyim sifarish

bakida xidmet sahesi ucun geyim alisi

bakida xidmet sahesi ucun geyim alish

bakida xidmet sahesi ucun geyim satisi

bakida xidmet sahesi ucun geyim satis

bakida xidmet sahesi ucun geyim satish

bakida xidmet sahesi ucun geyim almaq

bakida xidmet sahesi ucun geyim baku

bakida xidmet sahesi ucun geyim baki

bakida xidmet sahesi ucun geyim bakida

bakida xidmet sahesi ucun geyim qiymeti

bakida xidmet sahesi ucun geyim qiymet

bakida xidmet sahesi ucun geyim magazasi

bakida xidmet sahesi ucun geyim magaza

bakida xidmet sahesi ucun geyim dukanlari

bakida xidmet sahesi ucun geyim dukkanlari

bakida xidmet sahesi ucun geyim magazalari

bakida xidmet sahesi ucun geyim maqazinleri

yeni xidmet sahesi ucun geyim sifarisi

yeni xidmet sahesi ucun geyim sifaris

yeni xidmet sahesi ucun geyim sifarish

yeni xidmet sahesi ucun geyim alisi

yeni xidmet sahesi ucun geyim alish

yeni xidmet sahesi ucun geyim satisi

yeni xidmet sahesi ucun geyim satis

yeni xidmet sahesi ucun geyim satish

yeni xidmet sahesi ucun geyim almaq

yeni xidmet sahesi ucun geyim baku

yeni xidmet sahesi ucun geyim baki

yeni xidmet sahesi ucun geyim bakida

yeni xidmet sahesi ucun geyim qiymeti

yeni xidmet sahesi ucun geyim qiymet

yeni xidmet sahesi ucun geyim magazasi

yeni xidmet sahesi ucun geyim magaza

yeni xidmet sahesi ucun geyim dukanlari

yeni xidmet sahesi ucun geyim dukkanlari

yeni xidmet sahesi ucun geyim magazalari

yeni xidmet sahesi ucun geyim maqazinleri