blog-title

Ütü seçməyin 13 parametrləri

15/11/2019
blog-title

Ütü seçməyin 13 parametrləri

15/11/2019

Doğru ütünü necə seçək?

Yaxşı ütünü seçməzdən öncə,aşağıdaki parametrləri öyrənin.

1.Ütü altlıqı.

Hansı ütü altlıqı seçmək lazımdır buna siz qərar verirsiz. Unutmayın: müxtəlif parçaların ütüləmə keyfiyyəti bundan aslıdır.Ütü altlıqın materialı malların maya dəyərinə təsir göstərir:

  • Keramika və metalkeramika bahalı ütülər üçün tətbiq edilir. Onlar asanlıqla parça üzərində sürüşür və heçbir müdaxilə etmir.Cızmır,asan təmizlənir.Keramika uzun müddət istiliyi saxlayır;
  • Paslanmayan polad- materialı möhkəmdir,cızmır, orta isinmə/soyuma sürəti var,parçada asan sürüşür və rahat təmizlənir.Adətən belə ütü altlıqları xüsusi səpmə üsulu və delikləri tamamlayır;
  • Alümininium əla isti keçiricidir. Ütü altlıqı tez isinib və soyuyur.Ütüləri ucuz və yüngüldülər, lakin tez xarab olub və asanlıqla zədələnirlər.Vaxt keçdikcə ütünün altlıqında cızıqlar yaranır.Alüminium altlıq xüsusi çiləmə üsulu olmadan tərkibində yun olan parça üzərində parlaq izlər saxlayır;
  • Teflon - örtük parçaya yapışmır və əşyaları yandırmır, ütüləyərkən yaxşı sürüşür.Metal geyim aksesuarları ilə asanlıqla cızılır ve buda altlığın deformasiasına gətirir.

2. Zərif parçalar üçün keçirmə

İkiqat(dəyişən) ütü altlıqlı ütülər mükəmməl bir səthə sahib olur və təyin olunan dərəcədən artıq qızmır.Keçirmə ütünün ütü altlıqlarına sıxaclar ilə sabitlənir.Zərif parçaları(ipək) buxarla və aşağı dərəcədə ütüləməyə fürsət yaradır.Parça üzərinə təsadüfən su damlasının düşməsi istisnadır.

3.Buxar təchizatı

İsti nəmli buxar ütüləri ilə ,qırışlı parçaları düzəltmək daha sürətli və asandır, o cümlədən quru çamaşırlarıda.

Ütülərdəki buxar altıqlarındanda olan bir çox dəliklər vasitəsi ilə verilir.Nə qədər altındakı dəlik çox olarsa, bir o qədər parça daha çox hamarlanır və buxarlanır.Hamarlaşdırma effekti nəinki sadəcə altındaki dəliklərin sayısından, həm də onların yerləşməsinnən aslıdır.Klassik variant burnunda və altlığın ətəyində mikrodəliklərin yığışmasını güman edir; daha böyük dəliklər isə 1-2 sıra bortlar üzrə yerləşir.

Buxar təchizatı bir neçə texniki həlləri vardır. Üfüqi və şaquli buxarlanma mövcuddur, və əlavə olaraq buxar buraxma və püskürtmə xüsusiyyətləri vardır.

Şəkildə Philips GC4930/10 ütüsüdür, qiymətlər üçün klikləyin.

Bir dəqiqə iş zamanı dəmirin yaratdığı buxarın miqdarı qramla ölçülür.Bir qayda olaraq,dəqiqədə 30 və daha çox qram buxar istehsal olunur.Hər hansı bir parça ilə başa çıxmaq üçün, buxar gücləndirisi 100 q/dəq-dən çox olmalıdır.Bir çox modellərin ön hissəsində buxar intensivliy tənzimləyicisi quraşdırılır.O ütülənən parçanın, onun qalınlığın və əzilmə dərəcəsindən asılı olaraq buxarın verilməsinin optimal sürətini nizama salır.

4.Səpmə

Səpmə - sprey köməyi ilə parçanı hamarlaşdırma funksiyasıdır.

Sprey cihazı ütünün burun hissəsində yerləşir,düyməyə basıldığı an parçaya su verir.Zərif parçaların hamarlanmasında istifadə olunur, hardaki buxar təchizatının istifadəsi arzuolunmazdır.

5.Buxarlanma

Üfuqi buxarlanma – ütü zamanı sadə buxar təchizatıdır.

Şaquli buxarlanma – asqıda asılmış paltarə hamarlaşdırır.Bu tür buxarlanma , zəruri hallarda evdən çıxmamışdan əvvəl meydana gələn qıvrımları sürətlə düzəltmək üçün əlverişlidir.

Keyfiyyətli ütülərdə olan “par buraxma” və “turbopar” funksiyası intensiv olaraq buxar verir. Qalın parçalarda (kətan vəya cins) buxar gücləndirici ilə ağır ütüləmə tələb olunur.Buxar buraxma ütünü təmizləmə funksiyasın yerinə yetirir.Yüksək təyziqli su rezervuarı yığılmış çirk hissəciklərinnən azad olur.Adi ütülərdə yaxşı buxar gücləndiricisinin göstəricisi 90 q/dəq hesab edilir,buxar generatorlarında isı 120 q/dəq-dən başlayır.Böyük parın yaranmasında bir müddət vaxt tələb edir, buna görədə adi ütülərdə buxar gücləndirisi qısa fasilələrlə tətbiq olunur.

Par generatorlu ütülər və bir neçə adi ütü modellərində ayrıca par üçün rezervuarlar və yüksək buxar istehsal dərəcəsi var.

6.Par generatoru

Par generatoru par əmələ gətirən isidicisi və böyük qazanı olan bir blokdur.Par generatoru və ütü öz aralarında ütüyə hazır buxar buxaran xüsusi şlanq ilə bağlıdırlar.Par üçün şlanqın uzunluğu 1,5 - 4 m arasında dəyişir.

1,5m -dən qısa olan şlanq hərəkəti məhtudlaşdırır,lakin çox uzunluqda isə iş görən zaman prosesi qarışdırar.Güclü isidici və yüksək təyziq tez buhar istehsal edir və davamlı olaraq xidmət edir.

Şəkildə Tefal GV9061 ütüsüdür, qiymətlər üçün klikləyin.

Yarı peşəkar və peşəkar ütülər buxar generatoru ilə təchiz olunmuşdur.Həcimli rezevuar sayəsində o bir neçə saat fasiləsiz  intensiv buxar təchizatı ilə ütüləməyə imkan verir.

Buxar generatorunun üstünlükləri: ütüləmə adi bir elektrikli ütüdən bir neçə dəfə daha az vaxt tələb edir və ütü özündə su anbarının olmaması səbəbindən daha  böyük manevr və yüngüllük əldə edir.Çatışmazlığı isə :çox yer tutur.

7.Güc və enerji istehlakı

Ütünün sərf edilən gücü 200 Vt-dan - 3200 Vt arasında dəyişir.O nə qədər yüksəkdirsə, döşəməni qızdırması bir o qədər az vaxt aparır və daha sürətli buxar əmələ gətirir.Ütüləmə zamanı vaxt qənaət edilir:

  • güclü ütülər(2500 Vt başlayaraq) böyük ailələr üçün əvəzolunmaz köməkçidir;
  • orta güclə (1500-2500 Vt) kiçik ailələr üçün uyğun gələcəkdir;
  • zəif güclü modellər (1500 Vt qədər) pis elektrik şəbəkəsi olan mənzillər və yol modelləri üçündür.

Gücdən ütünün sərf edilən elektrik enerijsinin miqdarı aslıdır.Onlar enerji istehlakının sinifini mənimsəmirlər.Başqa məişət qurğularından fərqli olaraq, ütü çox elektrik sərf etmir.Kiçik güc göstəricili ütülər ən qənaətli hesab edilir.Bir çox istehsalçılar elektrik enerjisinin qənaəti üçün xüsusi iş rejimlərini nəzərdə tuturlar.Erqonomik buxar təchizatı səbəbindən enerji isthelakı azaldılmış buxar modelləri var.Belə ütülərdən istifadə edərək 20% enerjini qənaət etmək olar.

8. İpin uzunluğu

Elektrik kabelin uzunluğu 0,8 ilə 4 metr arasında təşkil edir.Ütünü rahat istifadəsi üçün 1,9 ilə 2,5 metr aralığında kabel optimaldır.

Kabel *sağdan-sola* və *irəli-geri* hərəkət edir.Şəbəkə kabeli azad şar bərkitməsinə malik olan və 3600 fırlanaraq ütüləmə zamanı məftillərin bükülməsinin qarşısını alan ütü modelləri rahatdır.

Simsiz bağlantısı olan ütülər var.Şəbəkəylə onlar məftilə malik olan altlıqla birləşirlər.Belə ütülərin qızması altlıqla əlaqədə olan vasitə ilə təmin olunur.Nə zaman ki, istifadəçi ütünü çıxardır – o isinmir, altlığa qoyur – o zaman qızır. Simsiz ütülər rahat olur, istifadəçinin azad hərəkət etməsinə imkan yaradır. Məftillər ayaq altında dolaşmır.

9.Ütünün çəkisi

İndiki nəsil ütülərinin çəkisi 0,4-dən 11,2 kq-a arasında dəyişir.Keçmişdə hesab edilirdi ki nə qədər ütü ağırdırsa ,o qədər yaxşı ütüləyir.Müasir ütülərin fərqləndirmə əlaməti – onların əhəmiyyətsiz çəkiləridir. Bu xarakteristika ütülərin keyfiyyətinə təsir etmir. Kiçik çəkili ütü istifadə vaxtı rahatdır, çünki ütüləmə prosesi manevrlı olur və iş zamanı əl daha az yorulur.

Şəkildə Braun SI9188 BK ütüsüdür, qiymətlər üçün klikləyin.

Ütünün çəkisinə döşəmənin altının hazırlanmış olduğu material təsir göstərir.Poladdan olan ütülər daha ağır olurlar, keramik və metal keramikdən olanlar – az çəkili, alüminiumdan olanlar isə ən yüngülü olurlar.Par gücləndiricisi olan ütülər buxar ütülərdən daha ağır olur.Ortalama çəkiləri 9 kq təşkil edir.

10.Ütünün tutacaqı

Ütünü almazdan öncə əlinizdə tutun – bu sizə onunla rahat işləyə bilib bilməyəcəyinizə kömək olacaq.Buxar modelli ütülərdə tutacaq korpusa bağlanmışdır.Lakin bahalı ütülərdə qatlanan tutacaqlar nəzərdə tutlmuşdur.O qatlanmış halda korpusa bitişik olur.Qatlanan tutacaq problemsiz onu çamadana və ya çantaya yerləşdirib yığcam saxlamağa və ütünü daşımağa icazə verir.

11. Təhlükəsizlik və müdafiə

Bəzən ehtiyyatsızlıqdan istifadəçi evdən çıxanda ütünü taxılı halda saxlayır.Avtomatik sönən ütülər, hərəkətsiz vəziyyətdə qaldıqda, bir müddət keçənnən sonra özləri sönürlər. Avtomatik söndürmə üfüqi halda 1 dəqiqə qaldığdan sonra işə düşür.Şaquli halda isə 10 dəqiqə sonra.

12. Ərpdən muhafizə sistemi

Rezervuarın divarlarında zamanla buxar kanallarını zibilləyən və cihazların istilik keçirən xasiyyətlərini pisləşdirən ərp yaranır.Müasir ütülər əhəng əleyhinə yığma filtrlərlə (kassetlər,süngərlər,millər) təchiz edilir, suyun təmizlənməsini təmin edir və ərpin yaranmasını icazə vermirlər. Filtrlər daimi və növbəli olurlar.Bəzi ütü modellərində avtomatik ərpdən təmizləmə funksiyası olur.

Şəkildə Tefal FV4951 ULTRAGLISS ütüsüdür, qiymətlər üçün klikləyin.

13. Damla əleyhinə sistem

Ütüləmə zamanı aşağı temperatur buxar yaratmır.Buna görə risk var ki, rezervuardaki su ütünün altlındaki dəliklərin arasınnan sıza bilər.Paltarda iz,ləkə və dəyişmə yarana bilər.Suyun axmasının qarşısını almaq üçün bəzi modellər damla əleyhinə olan sistem ilə təchiz edilmişdir.

İndi siz ev üçün yaxşı ütünü necə seçmək lazım olduğunu bilirsiniz.

Mağazamızın elektron kataloqunda ütülərin geniş seçimi var.Elə indicə məhsulu sifariş edin.Artıq sabah sizə uyğun saatda məhsulu sizə çatdıraq.