blog-title

Tibbi maskalardan kim və necə istifadə etməli

14/05/2020
blog-title

Tibbi maskalardan kim və necə istifadə etməli

14/05/2020

Üz üçün tibbi maska – tənəffüs orqanlarının hava-damcı yolu ilə ötürülən pathogen viruslardan və bakteriyalardan, submicron ölçülü müxtəlif hissəciklərdən (allergic reaksiyalar törədən), zərərli buxarlardan və aerozollardan, bioloji mayelərdən, tozlardan və s. qorunması üçün nəzərdə tutulmuş fərdi mühafizə vasitəsidir.

Bu vasitə, müxtəlif sahələrdə böyük populyarlıqla istifadə olunur:

  • səhiyyə müəssisələrində;
  • kosmetologiyada;
  • istehsalatda;
  • məişətdə.

Sterillik dərəcəsinə görə maskalar iki kateqoriyaya bölünür:

1. Steril tək istifadəlik maskalar, xüsusi tərzdə emal olunmuş və beləliklə də səthlərində heçbir mikroorqanizm olmayan maskalardır. Belə vasitələr “təmiz” sahələrdə - əməliyyat otaqlarında və laboratoriyalarda iş üçün nəzərdə tutulub. Dezinfeksiya edici vasitələrlə və ultrabənövşəyi şüalarla işləndikdən sonra “təmiz” sayılır. Adi sahəyə düşdüyü andan etibarən steril maska qeyri-steril olur.

2. Qeyri-steril – məişətdə, tibb müəssisələrində, istehsalda və s. istifadə olunan bütün digər maskalardır. Bu, müxtəlif sferalarda istifadə olunan vasitələrin çox saylı alt növlərindən ibarət ümumi kateqoriyadır.

 

Qoruyucu maskanı kim və necə istifadə etməli

 

Maskanı kim geyməlidir: yoluxmasını istəməyən sağlam insan və ya xəstə? Cavab veririk: xəstələnmə halları tək-tək xarakterə malik olduqda, əlbəttə ki, tibbi maska, virus və bakteriyaları öz orqanizmindən ətraf mühitə yaymaması üçün xəstə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Epidemiya dövrlərində xəstələnənlərin yaxınları və təbii ki, tibb heyətidə risk zonasına daxil olurlar. Bu halda qripdən qorunmaq üçün tibbi maska həm xəstələnən, həm də təmasda olan tərəf üçün göstəriş olacaqdır.

Qoruyucu maskanı düzgün şəkildə necə istifadə etməli:

1. Maskanı geyinmə, daşıma və çıxarma vaxtı vasitənin əl ilə təmasının minimal olmasını təmin etmək.

2. Bütün perimetrləri üzrə maskanı üzə maksimaldərəcədə sıxlaşdırmaq.

3. Vasitənin daşınması üzrə müddət və şərtlərə riayət etmək:

  • mürəkkəb epidemioloji vəziyyətlər zamanı maska hər iki saatdan bir dəyişdirilməlidir;
  • tozlanma şərtlərində dəyişmə, hər 3-4 saatdan bir tələb olunur;
  • adi şərtlərdə vasitənin daşınma müddəti maksimum – 6 saatdır.

4. İstifadə olunmuş maskanı düzgün şəkildə utilizasiya etmək, əlləri sabunla diqqətlə yumaq və ya xüsusi dezinfeksiya edici vasitələrlə işləmək.

5. Qoruyucu maskanı yalnız zərurət olduqda, əhalinin kütləvi toplandığı ərazilərdə geyinmək.

Hazırda baş verən hadisələri nəzərə alaraq, Shop.az sizin sağlamlığınız üçün  evdə qalmağı və istədiyiniz məhsulu Shop.az-dan sifariş etməyi məsləhət görür.

Özünüzü və yaxınlarınızı düşünürsüzsə, tibbi maskalardan istifadə edin!